Przygotowanie dobrego ogłoszenia rekrutacyjnego to dopiero początek. Odpowiednio skonstruowane może znacznie ułatwić trudny proces pozyskiwania kandydatów do pracy.
Fot. Depositphotos.com

Ogłoszenie rekrutacyjne dla osób poszukujących pracy jest często pierwszym źródłem wiedzy o firmie i tym, jak się w niej pracuje. Dołóż starań, by dostarczyć w nim dokładnie takich informacji, jakich kandydat oczekuje i potrzebuje, żeby odpowiedzieć na twoją ofertę.

 

O co musisz zadbać, by komunikacja rekrutacyjna była jasna, czytelna i atrakcyjna dla kandydatów, skłaniała ich do aplikowania na twoją ofertę pracy? By przyciągała dokładnie takie osoby, na jakich ci w rekrutacji zależy? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Mam nadzieję, że z tymi kilkoma wskazówkami zwiększysz skuteczność rekrutacji – pozyskasz więcej wartościowych kandydatów.

OCZEKIWANIA KANDYDATÓW
Kandydatom zależy przede wszystkim na szczerej, transparentnej i prawdziwej informacji o tym, jak pracuje się w firmie. Po przeczytaniu ogłoszenia chcieliby wiedzieć:
• jak dokładnie będzie zorganizowana ich praca?
• jakie zadania będą im przydzielane?
• jaka jest kultura organizacji?
• co dokładnie obejmuje oferta zatrudnienia?
• jak będzie przebiegała rekrutacja i kiedy się zakończy?

Na podstawie treści i sposobu komunikacji w ogłoszeniu oceniają, czy twoja firma to miejsce, w którym się odnajdą, które będzie dla nich dobre. Jeśli ocenią, że zbudowany przez ciebie obraz firmy i stanowiska jest atrakcyjny, zdecydują się odpowiedzieć na twoje zaproszenie. Z tego względu ogłoszenie – jego treść, forma, długość, zakres informacji – musi być dopasowane do grupy docelowej, do której kierujesz ofertę zatrudnienia. Zanim je napiszesz,  poznaj więc swojego idealnego kandydata.

TWOJE OCZEKIWANIA
Podobnie jak w sprzedaży określasz personę klienta, tak w rekrutacji stwórz personę kandydata – zastanów się, kim jest:
• czy już pracuje czy dopiero szuka swojej pierwszej pracy, a może wraca do pracy po dłuższej przerwie?
• czy pracuje w branży, na jakim stanowisku?
• w jakim jest wieku?
• co robi w czasie wolnym?
• z jakich źródeł informacji korzysta?
• kto ma wpływ na podejmowane przez niego decyzje?
• co jest dla niego ważne w przyszłej pracy?
• jakiej pracy aktualnie poszukuje i jakie ma ambicje zawodowe?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą określić, w jaki sposób komunikować się z kandydatami, co zaakcentować w ofercie i gdzie ją opublikować. To ważne, ponieważ ogłoszenia napisane banalnie, w sposób niedopasowany do grupy docelowej i opublikowane w miejscach, w których nie ma twoich potencjalnych kandydatów, nie przyniosą  oczekiwanych efektów.

OGŁOSZENIOWE MUST HAVE

Wszystkie elementy dobrze ułożonego ogłoszenia rekrutacyjnego.
Fot. Depositphotos.com

Planując treść ogłoszenia rekrutacyjnego, uwzględnij w nim kilka istotnych części, których kandydat zawsze szuka w ofertach.
• Informacje o firmie – napisz kilka zdań o organizacji: w jakiej branży działa, jak jest zbudowany zespół, gdzie znajduje się firma i z czego wynika potrzeba zatrudnienia (rozbudowujesz zespół, otwierasz nowy punkt sprzedaży?).
• Nazwa stanowiska.
• Miejsce pracy – dokładna lokalizacja i informacja o tym, czy praca jest stacjonarna, czy wiąże się z wyjazdami.
• Oferta rekrutacyjna – napisz w punktach, co dokładnie zyska kandydat, podejmując u ciebie pracę, wymień wszystkie twoje atuty jako pracodawcy.
• Główne zadania – kilka punktów opisujących najważniejsze zadania i pokazujące, jak wygląda praca na tym stanowisku w twojej firmie.
• Oczekiwania od kandydata – zestaw cech (wiedzy, umiejętności, kompetencji itp.), których poszukujesz. Uporządkuj je od koniecznych do spełnienia po mile widziane, czyli stanowiące dodatkowy atut. Niech lista oczekiwań będzie współmierna do zadań i twojej oferty jako pracodawcy.
• Sposób aplikowania – zaznacz sposób, w jaki kandydaci powinni aplikować (wysłanie CV na adres e-mail, formularz rekrutacyjny, telefon).
• Informacja o ochronie danych osobowych – pamiętaj o obowiązku informacyjnym w kontekście przepisów RODO.

OGŁOSZENIE PREMIUM
Wydaje się, że to już wszystko. Ale w ogłoszeniu można zawrzeć jeszcze inne wartościowe dane. Dobrą praktyką jest informowanie kandydatów o przebiegu procesu rekrutacji – z ilu i jakich etapów będzie się składał, jaki jest harmonogram rekrutacji, na jakim etapie kandydat otrzyma informację zwrotną. To nadal rzadka, a bardzo oczekiwana przez kandydatów informacja. Buduje poczucie bezpieczeństwa i pozwala uzyskać nieco kontroli nad procesem. Potencjalny pracownik może podjąć decyzję, czy w ogóle chce się angażować w bardzo złożony i czasochłonny proces. Jeśli szuka pracy aktywnie, dostaje informację, jak szybko może liczyć na zatrudnienie – to ważne szczególnie dla osób, które pozostają bez pracy. Krótko opisz proces wdrożenia do pracy – czy kandydat w pierwszym okresie może liczyć na wsparcie ze strony przełożonego lub współpracowników? Czy będzie uczestniczył w szkoleniach wdrożeniowych? Takiej informacji poszukują przede wszystkim osoby rozpoczynające karierę zawodową, zmieniające ścieżkę zatrudnienia lub powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Pokaż aktualnych pracowników. Zamieść zdjęcie i krótką wypowiedź o tym, jak otrzymali pracę, jak wyglądał proces rekrutacji, dlaczego zdecydowali się na tę ofertę, jakie są jej atuty. Mogą opowiedzieć także o tym, jak wygląda ich praca na co dzień, pokazać kulisy swojego stanowiska. To uwiarygadnia twoją ofertę.

BADAJ, SPRAWDZAJ, MIERZ!
Po opublikowaniu ogłoszenia w wybranym przez siebie miejscu – online lub offline – weryfikuj skuteczność publikacji. Mierz:
• ile osób oglądało twoje ogłoszenie
• ile osób na nie odpowiedziało
• czy aplikacje, które otrzymałeś, były adekwatne
• ile osób finalnie zaprosiłeś do rozmowy
• czy wśród nich był kandydat, któremu zaproponowałeś pracę
• czy wybrany kandydat przyjął ofertę zatrudnienia.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych pytaj, gdzie rozmówcy spotkali się z twoim ogłoszeniem i co skłoniło ich do zaaplikowania do firmy. Będzie to dla ciebie najlepsza informacja na przyszłość – pozwoli lepiej pisać ogłoszenia i wybierać miejsce ich publikacji. To przełoży się na koszty i czas prowadzenia rekrutacji.

TEGO UNIKAJ
• Licznych wymagań rekrutacyjnych od kandydatów – niewspółmiernych do pakietu korzyści czy do zadań, za jakie będzie odpowiedzialna osoba na tym stanowisku.
• Banalnych i mało konkretnych opisów, które kandydaci traktują jak powietrze – nie zwracają na nie uwagi, pomijają. Staraj się pisać rzeczowo i prawdziwie. Uzasadniaj, dlaczego poszukujesz określonych kompetencji czy wiedzy, w jaki sposób pracownik będzie je wykorzystywał w pracy. Wyjaśniaj, co dokładnie kryje się za twoją ofertą zatrudnienia, np. co rozumiesz przez oferowany rozwój (szkolenia, awans, a może coś jeszcze innego?).
• Coraz rzadziej pojawia się wymóg przesłania listu motywacyjnego – konieczność przygotowania tego dokumentu zniechęca kandydatów do aplikowania o pracę. Jeśli potrzebujesz od kandydata dodatkowych informacji, przygotuj krótki formularz z konkretnymi pytaniami do uzupełnienia.
• Niedopasowania stylu komunikacji do twojej grupy docelowej.
• Dyskryminacji ze względu na płeć, wiek i inne niedozwolone w prawie kryteria.
• Niejasnych kryteriów rekrutacyjnych – zadbaj o wpisanie konkretnych wymagań i podziel je na konieczne i mile widziane.
• Zapominania o wyszczególnieniu, co oferujesz jako pracodawca – nie pomijaj tej części!
• Kopiowania ogłoszeń konkurencji – osoby szukające pracy widzą ogłoszenia twojej konkurencji opublikowane w podobnym czasie, porównują je. Niech twoja publikacja zwróci uwagę i wyróżni się tak, by kandydat zdecydował
się zaaplikować właśnie do twojej firmy.

KATARZYNA
DZIADKOWSKA
HR Manager, rekruter. Wspieram właścicieli małych i średnich firm w rekrutacji i rozwoju personelu. Projektuję narzędzia HR, które służą i ludziom, i organizacjom. Moimi klientami najczęściej są te organizacje, które nie mają własnych działów HR, a chcą lepiej rekrutować i budować wizerunek na rynku pracy oraz wśród swoich pracowników. Jestem autorką Kart rekrutacji – narzędzia, które pomaga planować i prowadzić proces rekrutacji (www.kartyrekrutacji.pl).

Branża Dziecięca 7/2021
Autor: Katarzyna Dziadkowska