Firma Wader-Woźniak dołączyła do programu Eko-Biznes.

W ramach wprowadzania ekologicznych rozwiązań firma Wader-Woźniak dołączyła do realizowanego przez Tauron programu Eko Biznes i przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

Energia elektryczna wykorzystywana przez Wader-Woźniak, będzie pochodzić z elektrociepłowni, w których stosowana jest kogeneracja, czyli efektywniejsza metoda wytwarzania energii elektrycznej. Metoda ta polegająca na wspólnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, pozwala na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym wpływa na ochronę środowiska.

Uczestnictwo w programie to dla zarządu oraz pracowników, powód do zadowolenia z podejmowanych proekologicznych inicjatyw, ale również konkretny, podany w liczbach efekt czyli ilość zredukowanej emisji C02 w określonych ramach czasowych.

– Dzisiaj wszyscy myślimy i działamy proekologicznie i pomimo tego, że w biznesie nie da się z dnia na dzień zmienić pewnych procesów, to należy aktywnie działać w kierunku zmiany i podejmować inicjatywy służące ochronie środowiska naturalnego – podsumowuje Marcin Woźniak, prezes firmy Wader -Woźniak.