5 wojewódzkich inspektoratów IH w Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu od marca do lipca 2023 r. sprawdziło oznakowanie 20 modeli zabawek elektronicznych. Były to głównie pojazdy, pistolety, sygnalizator, mikser i żelazko. Wszystkie produkty zweryfikowano w laboratorium badawczym. Eksperci sprawdzili zawartość niebezpiecznych substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, chromu i bromu.

Sprawdzono 14 sprzedawców hurtowych oraz 4 sklepy detaliczne. Kontroli poddano 2 producentów i 16 importerów. Wszystkie zabawki wyprodukowano w Chinach. Pełny wykaz skontrolowanych produktów można znaleźć tutaj.

Na 20 modeli zabawek 7 zostało zakwestionowanych ze względów formalnych. Natomiast po badaniach w laboratorium niezgodności stwierdzono w aż 18 z 20 zbadanych modeli zabawek elektronicznych. Testy wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych, jak ołów i kadm. W 11 zabawkach normy były przekroczone aż 300-krotnie.

Efektem kontroli jest 18 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych i zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.