Fot. Depositphotos.com

W 2024 r. po raz kolejny ruszył program Ideas Powered for business SME Fund z dotacjami dla małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą na terenie EU na ochronę ich praw własności intelektualnej. Fundusz będzie działać do 6 grudnia 2024 r. Na ten cel przeznaczono ponad 20 mln euro. W ubiegłym roku
z dotacji skorzystało ponad 35 000 przedsiębiorców.

W ramach funduszu można uzyskać do 1350 euro na działania związane ze wstępną diagnostyką własności intelektualnej (IP Scan) oraz do 1000 euro do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego. W celu uzyskania dotacji konieczne jest jednak wystąpienie
ze stosownym wnioskiem do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO).

Procedura składania wniosku jest stosunkowo prosta. Etapy ubiegania się o dotację w związku z opłatą
za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego przedstawiono w punktach.

1. Wniosek o dofinansowanie może złożyć małe lub średnie przedsiębiorstwo, działając w swoim imieniu bądź przez pełnomocnika. Skorzystanie z dotacji wymaga rejestracji na stronie internetowej https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login, co umożliwia wysłanie formularza w formie elektronicznego wniosku o przyznanie dotacji. Należy do niego dołączyć zaświadczenie o statusie podatnika VAT, wyciąg
z konta bankowego przedsiębiorstwa zawierający numer rachunku oraz numer SWIFT.

2. W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku w ciągu 15 dni roboczych otrzymamy decyzję o przyznaniu dotacji wraz z odpowiednim bonem.

3. Następnym krokiem jest dokonanie zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i uiszczenie opłaty urzędowej.

4. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów należy wypełnić wniosek o zwrot, a EUIPO w terminie miesiąca dokona zwrotu 3/4 opłaty urzędowej na wskazane konto.

Podczas procesu zwrotu kosztów należy pamiętać, że bony stanowiące potwierdzenie otrzymania dotacji są ważne przez 2 miesiące (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące) od otrzymania dotacji (tzw. okres aktywacji). W tym czasie wnioskodawca musi wystąpić o przyznanie co najmniej jednego z praw i aktywować bon przez złożenie wniosku o zwrot kosztów.

IP Scan

Kolejny raz będzie możliwe również uzyskanie dotacji na działania związane ze wstępną diagnostyką własności intelektualnej (IP Scan). Usługa umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertem ds. własności intelektualnej wyznaczonym przez Urząd Patentowy RP. Jej celem jest określenie najlepszej strategii w zakresie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Procedura ubiegania się o dotację w związku ze wstępną diagnostyką własności intelektualnej jest zbliżona do procedury dotyczącej dotacji na znaki towarowe i wzory przemysłowe. Po złożeniu wniosku oraz uzyskaniu decyzji o przyznaniu bonu należy:
• skontaktować się z Urzędem Patentowym RP, który przedstawi listę ekspertów upoważnionych do wykonania usługi;
• zaplanować i przeprowadzić rozmowę z ekspertem;
• opłacić usługę;
• wypełnić wniosek o zwrot kosztów, wykorzystując sprawozdanie eksperta w sprawie usługi IP Scan.

Bon na usługę IP Scan jest aktywny 6 miesięcy, o czym mailowo informuje EUIPO, potwierdzając jego aktywację.

Ograniczony budżet

W 2023 r. bony na znaki towarowe i wzory oraz zgłoszenia IP Scan okazały się zdecydowanie najpopularniejszymi voucherami – łącznie przyznano kwotę 25 000 000 euro. Popularność voucherów spowodowała, że już 10 listopada 2023 r. wyczerpał się budżet, choć ostateczny termin składania wniosków o dotacje mijał 8 grudnia 2023 r. Podobna sytuacja miała miejsce również w tym roku. Mimo że wnioski o dotacje można zgłaszać do 6 grudnia 2024 r., to 18 marca 2024 r., z uwagi na duże zainteresowanie, zakończono przyznawanie dotacji na zgłoszenia patentów.

Co istotne, nadal pozostaje możliwość ubiegania się o dotacje na działania związane ze wstępną diagnostyką własności intelektualnej (IP Scan) oraz w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego.

Więcej informacji: www.euipo.europa.eu/pl/discover-ip/sme-fund/how-to-apply.

Autorką artykułu jest dr Monika Żuraw – Radca prawny w Kancelarii Żuraw & Pikora. Zajmuje się prawem własności intelektualnej od ponad 20 lat. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze zagranicznych globalnych marek, a także polskich podmiotów, w tym także światowych koncernów z branży zabawek.