Trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy wprowadzającą zasady pracy zdalnej. Fot. Freepik

Jak ustaliła Rzeczpospolita Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trybie pilnym konsultuje projekt nowelizacji kodeksu pracy, aby na stałe wprowadzić do przepisów możliwość pracy zdalnej.

– Obecne rozwiązania, gdy to wyłącznie pracodawca decyduje o skierowaniu zatrudnionego do pracy zdalnej, wynikają z potrzeby przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem i z założenia mają tymczasowy charakter. Gdyby praca zdalna miała wejść do kodeksu pracy na stałe, to należałoby doprecyzować te zasady – skomentował na łamach Rzeczpospolitej Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Niewykluczone, że nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.