Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano roczne podsumowanie działalności unijnego systemu wczesnego ostrzegania Safety Gate.

Jak czytamy w raporcie, w 2023 r. odnotowano najwięcej zgłoszeń produktów niebezpiecznych odkąd powstał system, czyli od 2003 r. W ubiegłym roku było ich w sumie 3412 (w 2022 r. zgłoszono 2117 ostrzeżeń). Nie oznacza to jednak, że na unijnym rynku jest więcej produktów stwarzających zagrożenie. Wzrost ilości zgłoszeń wynika ze zmieniających się przepisów i większego zaangażowania organów nadzoru rynku w poszczególnych krajach członkowskich.

Jeśli chodzi o kategorie zgłaszanych produktów, na pierwszym miejscu znalazły się kosmetyki, na drugim zabawki, na trzecim pojazdy silnikowe. Warto tu podkreślić, że w 2022 r. zabawki stanowiły 23% wszystkich zgłoszeń, a w 2023 r. już tylko 13%. Co ważne, wciąż zgłaszane są zabawki zawierające ftalany, których użycie w produktach dla dzieci zostało całkowicie zabronione w 2019 r.

Najczęstszymi zagrożeniami zgłaszanymi do Safety Gate są chemiczne (51%), ryzyko urazu (21%) i zadławienia małymi elementami (8%). Skład chemiczny wzbudził zastrzeżenie w przypadku aż 51% zgłoszeń (w 2022 r. ten odsetek wyniósł 35%).

Polska jest w grupie 8 krajów UE, w których zabawki stanowiły największą grupę zgłoszeń do Safety Gate – aż 54% wszystkich alertów z naszego kraju w 2023 r. odnosiło się zabawek (rok wcześniej było to 60%). Więcej zgłoszeń dotyczących zabawek odnotowano jedynie w Chorwacji (55%).

System Safety Gate umożliwia szybką komunikację na temat środków przedsięwziętych wobec niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. W obiegu informacji uczestniczą organy krajowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów na jednolitym rynku unijnym.

Kraje UE mają obowiązek przeanalizowania informacji i jeżeli stwierdzą obecność tego samego produktu na swoich rynkach, muszą również udostępnić taką informację w systemie Safety Gate. W 2023 r. w krajach członkowskich podjęto aż 4287 działań następczych w odpowiedzi na ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych produktów.