UOKiK opublikował wyniki kontroli zabawek w 1 i 3 kwartale 2020 r. Fot. BranzaDziecieca.pl

UOKiK opublikował wyniki kontroli zabawek przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 1 i 3 kwartale 2020 r. w 16 województwach.

Najwięcej objętych kontrolą zabawek (163) pochodziło z Chin. Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (57). Zastrzeżenia zgłoszono też wobec 4 zabawek wyprodukowanych w Polsce, 3 pochodzących z Wielkiej Brytanii, 2 pochodzących z Niemiec oraz jednej o nieustalonym pochodzeniu.

W przypadku niezgodności formalnych najczęściej kwestionowano brak danych identyfikujących producenta i importera oraz prawidłowość umieszczenia na wyrobach wymaganych ostrzeżeń.

W tym roku odsetek zabawek, w których stwierdzono przekroczenie zawartości ftalanów wyniósł ok. 23% zabawek przebadanych laboratoryjnie. Nadal najwięcej przekroczonych wartości ftalanów stwierdza się w lalkach, wykonanych z PCW, a szczególnie w ich miękkich częściach, np. głowy czy kończyny