UOKiK opublikował wyniki kontroli bezpieczeństwa wózków.

UOKiK opublikował wyniki kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych przeprowadzonej w IV kwartale 2019 r. Kontrolami objęto 53 przedsiębiorców, w tym: 6 producentów, 2 importerów, 2 dystrybutorów, 2 hurtownie, 34 placówki sprzedaży detalicznej oraz 7 sklepów wielkopowierzchniowych.

Skontrolowano 164 partie wózków. Zakwestionowano 59 z nich, co stanowi 35,98% wszystkich zbadanych. W 22,03% zakwestionowanych partii produktów stwierdzono wady konstrukcyjne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Najwięcej zakwestionowanych partii wózków dziecięcych pochodziło z importu (79).

Do badań laboratoryjnych przekazano 18 próbek wózków. W 13 próbkach stwierdzono niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne, w tym w 7 wózkach pochodzących z importu. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania (w 41,51% partii produktów zakwestionowanych w tym zakresie).

Brak oznaczeń bezpośrednio na produkcie, głównie ostrzeżeń ujawniono w 32,07% zakwestionowanych partii produktów. W przypadku 9 partii wózków stwierdzono oznaczenia na produktach i/lub zapisy w instrukcji użytkowania wyłącznie w języku obcym, bez polskiej wersji językowej. Inne stwierdzone uchybienia to: niewłaściwa treść zapisów w instrukcji obsługi pomimo zadeklarowania zgodności produktu z normą, bezpodstawne umieszczenie znaku CE oraz ostrzeżenia na produkcie dotyczące innych typów artykułów dla dzieci.