UOKiK opublikował wyniki kontroli zabawek dla dzieci w wieku poniżej 3 lat przeprowadzonej w III kwartale 2020 r. przez Inspekcję Handlową. Najwięcej zabawek objętych kontrolą (8) pochodziło z Chin – zakwestionowano 4.

Inne kraje, z których importowano tego rodzaju zabawki to: Kanada (ciastolina), Niemcy (1), Polska (2). Niezgodności formalne polegały na braku wymaganych ostrzeżeń (w 2 przypadkach – ciastoliny i zabawki z pianki, np. braku ostrzeżenia „0-3”); braku instrukcji w języku polskim (w 1 przypadku kostki); braku danych producenta (w 1 przypadku książeczki do kąpieli).

Badania laboratoryjne pod kątem występowania alergenów oraz środków opóźniających palność przeprowadziło Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi. Łącznie przebadano laboratoryjnie 11 próbek zabawek, z czego zakwestionowano 2 próbki. Niezgodność dotyczyła książeczki do kąpieli i kostki, które zawierały niedozwolone stężenie fosforanu tris (2-chloro-1-metyloetylu) (TCPP). Substancja ta odpowiada za opóźnienie spalania materiału. Nie stwierdzono w zabawkach występowania niedozwolonych substancji alergizujących.