Rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy zmieniającą m.in. zasady sprzedaży promocyjnej. Fot. starlink/Freepik

Sprzedawcy, w przypadku obniżki cen towarów, będą mieli obowiązek podawania obok informacji o obniżonej cenie, również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki – zakłada projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, który 5 lipca ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie z maja 2014 r. jest zobowiązanie państw członkowskich do uznania postanowień dyrektywy unijnej, tzw. “dyrektywy Omnibus” dotyczącej ochrony interesów konsumenta. Państwa członkowskie mają czas na przyjęcie przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do 28 listopada 2021 r. Mają one być stosowane od 28 maja 2022 r.

Wdrożenie dyrektywy Omnibus w polskim prawie wymaga wprowadzenia zmian w kilku ustawach konsumenckich m.in. w ustawie z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; w ustawie z sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czy z maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Autorzy projektu, w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym proponują m.in. wprowadzenie nowych definicji produktu, internetowej platformy handlowej; przepisu dającego podstawę do zakwalifikowania jako działanie wprowadzające w błąd “działania przedsiębiorcy związanego z każdym rodzajem wprowadzenia towaru na rynek w jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki”.

Jeśli chodzi o ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, projektodawca proponuje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą “przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi podaje obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki”.