Polityka Prywatności

Atomedia Sp. z o.o. (zwana dalej Atomedia), wydawca serwisu BranzaDziecieca.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Atomedia obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie BranzaDziecieca.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Atomedia nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać i/lub zamawiać produktów i usług oferowanych przez Atomedia.

Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest Atomedia Sp. z o.o., podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621286, z siedzibą we Wrocławiu, Al. Karkonoska 10, NIP 8992791829, REGON 364629760.

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów Atomedia wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub zapoznanie i akceptację regulaminu danej usługi.

W czasie korzystania z serwisów należących do Atomedia możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych o które będziesz proszony różnią się w zależności od usługi.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne w celu dostarczenia usług i/lub produktów Atomedia, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, miejsce pracy.

Dane podaje się dobrowolnie jednakże niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Atomedia posiada wszystkie zabezpieczenia wymagane przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

Administrator oświadcza, że serwis nie zawiera oraz nie dostarcza żadnych treści o charakterze bezprawnym.

W Atomedia wszystkie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych pełni Marek Jankowski, e-mail: prywatnosc [at] branzadziecieca.pl, tel. +48 71 733 65 78.

Zbiory danych przetwarzanych w celach marketingowych zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nr 13108/2013, 13109/2013, 13116/2013, 13193/2013).

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przez Atomedia przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych poprzez bezpośredni kontakt z Atomedia oraz prawo złożenia skargi w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych organowi nadzorczemu, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel./fax: 22 860 70 86, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Niezbędne wymagania techniczne

W celu skorzystania z usług i/lub produktów Atomedia niezbędne są:

  • adres poczty elektronicznej,
  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka WWW.

Zamawianie bezpłatnych publikacji

Zamówienie elektronicznych i bezpłatnych publikacji (biuletynów, raportów, e-booków) za pośrednictwem witryn Atomedia wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówioną publikację.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Atomedia wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów Atomedia wyraża zgodę na przekazywanie jej, przez Atomedia, informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Atomedia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Atomedia rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Atomedia.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Atomedia.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Reklamacje oraz rezygnacja z usługi i/lub produktu

W celu złożenia reklamacji na którykolwiek produkt lub usługę dostarczaną przez Atomedia należy wysłać e-mail na adres:

Wypisanie się z listy mailingowej następuje po kliknięciu odpowiedniego odnośnika (linku), znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej przez Atomedia.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Atomedia.

Wyłączenie odpowiedzialności

Stworzyliśmy Atomedia, aby wspierać rozwój gospodarczy prywatnych podmiotów w Polsce. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co udostępniamy. Porady, których udzielamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Informacje zawarte w serwisach internetowych Atomedia zawierają opinie ich autorów i są zgodne z prezentowaną przez Atomedia linią programową.

Atomedia nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamodawcy, którzy publikują u nas swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy, można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.