Tangram drewniany magnetyczny
Tangram drewniany magnetyczny

Tangram drewniany magnetyczny to gra logiczna, której celem jest ułożenie obrazka (figury) według wzorów. Należy wykorzystać wszystkie elementy tangramu magnetycznego. Wartości dydaktyczne: usprawnianie i rozwijanie pamięci wzrokowej, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Poprzez obracanie i przesuwanie płytek tangramu magnetycznego dzieci nabywają doświadczenia w zakresie kształtowania intuicji geometrycznej. Grupa wiekowa, dla której przeznaczona jest zabawka: 5+. Przybliżona cena detaliczna: 79,90 zł

Producent: ZPH Pilch www.pilchr.pl

Tangram drewniany magnetyczny
Tangram drewniany magnetyczny