Dumel wycofuje wadliwą partę zawieszki Sensory Zebra
Dumel wycofuje wadliwą partę zawieszki Sensory Zebra. Fot. Dumel

Dumel wycofuje ze sprzedaży wadliwą partię zabawki Bright Starts Zawieszka Sensory Zebra model 9078, dostępną w sprzedaży od lutego 2013 r., która może nie być bezpieczna dla użytkowników.

W zabawce wykryto przekroczony dopuszczalny poziom barwników azowych (uwalniających aminy aromatyczne), które działają uczulająco na drogi oddechowe lub skórę oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska wodnego (dopuszczalne stężenie uwolnionych amin aromatycznych zostało określone w załączniku XVII „Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów” do rozporządzenia 1907/2006/WE REACH i wynosi 30 mg/kg).

Klienci, którzy zakupili zabawkę Bright Starts Zawieszka Sensory Zebra model 9078 z partii produkcyjnej, której czterocyfrowy numer rozpoczyna się literą „Q” (numer ten umieszczony jest na wszytej metce – spód zabawki), powinni niezwłocznie zwrócić zabawkę do sklepu, w którym dokonali zakupu, gdzie otrzymają zwrot kosztów zakupu.

Przed zwróceniem zabawki do sprzedawcy należy upewnić się, że dana zabawka pochodzi z wadliwej partii, której czterocyfrowy numer rozpoczyna się literą „Q”. Produkty z innej partii nie podlegają zwrotom i nie stwarzają zagrożenia dla dziecka podczas użytkowania.

W kwestiach spornych, takich jak brak metki z numerem partii oraz brak paragonu potwierdzającego zakup w roku 2013, należy zwrócić się bezpośrednio do importera zabawki – firmy Dumel. Klienci proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 843 18 13 lub drogą e-mailową: biuro@dumel.com.pl.

Dumel wycofuje wadliwą partię zabawki Bright Starts
Zawieszka Sensory Zebra