Do 11 stycznia można zgłaszać przykłady zaangażowania firm w przeciwdziałanie następstwom pandemii w ramach realizacji koncepcji CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju.

Nabór do 19. edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki odbywa się poprzez formularz dostępny online.

Inicjatywy oraz projekty CSR w raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowane praktyki stworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Mediom raport pozwoli zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie bądź w całym kraju.