Fot. Depositphotos.com

Już jesienią tego roku nastąpi rewolucja w doręczaniu tzw. listów poleconych. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (w tym umowy B2B) będzie musiał mieć adres do doręczeń elektronicznych. Na taki adres trafi korespondencja z ZUS-u, urzędu skarbowego, gminy czy sądu. W praktyce oznacza to koniec papierowych listów poleconych.

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji w formie elektronicznej. Od e-maila różnią się tym, że mają taki skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru oraz zapewniają identyfikację nadawcy i odbiorcy. Od 1 października 2024 r. obowiązek założenia skrzynki do rejestrowania elektronicznego obejmie:

– organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ZUS, KRUS, NFZ oraz urzędy kontroli państwa
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe
– zawody zaufania publicznego: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, notariusz wykonujący zawód.

Natomiast od 1 stycznia 2025 r. obowiązek założenia skrzynki do e-Doręczeń obejmie podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r. Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r. zostaną objęte tym obowiązkiem 30 września 2026 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.