UOKiK opublikował wyniki kontroli bezpieczeństwa chemicznego zabawek.

UOKiK opublikował wyniki kontroli bezpieczeństwa chemicznego zabawek przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w pierwszej połowie 2020 r. Najwięcej objętych kontrolą zabawek (89) pochodziło z Chin.

Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (27), zastrzeżenia zgłoszono też wobec 3 zabawek wyprodukowanych w Polsce, 2 pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz jednej o nieustalonym pochodzeniu. Łącznie Inspekcja Handlowa zakwestionowała 33 spośród 113 skontrolowanych.

Badania laboratoryjne wykazały dość wysoki odsetek zabawek o przekroczonej zawartości ftalanów (~26% zabawek przebadanych laboratoryjnie). Grupą wyrobów, w której stwierdzono najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie były lalki. W przypadku tych zabawek podwyższoną zawartość ftalanów stwierdzano w miękkich częściach wykonanych z PCW, takich jak np. głowy.

W zakresie formalnym najwięcej niezgodności dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera.