UOKiK opublikował wyniki kontroli ochronnych kasków dla dzieci przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w I i II kwartale 2020 r. Kontrolą objęto łącznie 37 przedsiębiorców, w tym: 24 placówki detaliczne, 9 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych, 2 sprzedawców hurtowych.

Ogółem zakwestionowano 33 wyroby (spośród 54 sprawdzanych). Zakwestionowane modele wykazały niezgodności w następującym zakresie: nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu – 23 przypadki, brak certyfikatu badania typu UE lub nieprawidłowy certyfikat – 5 przypadków, brak deklaracji zgodności UE lub nieprawidłowo sporządzona – 27 przypadków.