UOKiK opublikował wyniki kontroli mebli do spania przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową.

W I kwartale 2020 r. została przeprowadzona przez Inspekcję Handlową ogólnokrajowa kontrola, której celem była ocena mebli do spania dla dzieci: łóżeczek, także z funkcją kołyski, łóżek chowanych oraz łóżek piętrowych i wysokich.

Kontrolami objęto 69 przedsiębiorców, w tym: 12 producentów, 3 hurtownie, 37 placówek sprzedaży detalicznej, 17 sklepów wielkopowierzchniowych.

Ogółem skontrolowano 125 partii produktów. Stwierdzono nieprawidłowości w niemal w 1/3 zbadanych partii mebli do spania dla dzieci, z czego w 11% produktów wykryto różnego rodzaju wady konstrukcyjne (tj. w 9 łóżeczkach/kołyskach, 4 łóżkach piętrowych i jednym łóżku wysokim).

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produktach, a w dalszej kolejności niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania i braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji.