Od stycznia do lutego jury oceniać będzie produkty zgłoszone do 18. edycji Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”. Uroczysta gala, podczas której laureaci odbiorą nagrody, odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2020 r.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, inicjatyw i portali, które w znaczący sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz wrażliwość estetyczną dziecka. KOPD chce w ten sposób promować najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty przeznaczone dla dzieci. Cały dochód z konkursu przeznaczany jest na cele statutowe Komitetu Ochrony Praw Dziecka.