UOKiK opublikował wyniki kontroli Inspekcji Handlowej, która sprawdziła ponad 200 modeli różnych zabawek. Eksperci zweryfikowali, czy są one dobrze oznakowane i nie zagrażają najmłodszym konsumentom.

Prawie połowa ze skontrolowanych zabawek była źle oznakowana, 19 sztuk zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich tj. bor czy kadm.

Skala nieprawidłowości była różna, w zależności od rodzaju produktu wahała się pomiędzy 35% a 80% Największy odsetek kwestionowanych produktów dotyczył zabawek typu slime czyli popularnych „glutów” – ze względu na niedostateczne oznakowanie i przekroczenia dopuszczalnej migracji pierwiastków ciężkich. Najmniej niezgodności wykryliśmy w zabawkach pociskowych – łukach, procach, pistoletach (35% skontrolowanych).