Przedstawiciel KE Didier Reynders podczas konferencji poświęconej Rapeksowi 2019. Fot. Materiały prasowe

Zabawki, pojazdy silnikowe, a także urządzenia i sprzęt elektryczny – to produkty, które w 2019 r. najczęściej trafiały do Rapeksu – unijnego systemu wczesnego ostrzegania.

We wtorek 7 lipca Komisja Europejska przedstawiła podsumowanie ubiegłorocznych zestawień niebezpiecznych produktów. – W 2019 r. liczba działań na rzecz ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami i potencjalnymi szkodami była rekordowo wysoka – oświadczył unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

Organy 31 państw uczestniczących w systemie wymieniły za jego pośrednictwem 2243 ostrzeżenia dotyczące produktów niebezpiecznych. W odpowiedzi podjęto 4477 działania. Było to np. wycofanie lub zniszczenie produktu przez dystrybutorów i sprzedawców detalicznych, zanim dotrze on do konsumentów, lub wycofanie produktów niebezpiecznych od użytkowników.

Z raportu wynika, że najczęściej zgłaszaną kategorią produktów są zabawki (29% wszystkich zgłoszeń). Znaczna liczba ostrzeżeń dotyczy także artykułów dziecięcych i sprzętu dla dzieci.