UOKiK opublikował wyniki kontroli leżaczków i przewijaków przeprowadzonej przez Inspekcję handlową w IV kwartale 2020 r. Kontrolami objęto 44 przedsiębiorców, w tym: 30 placówek sprzedawców detalicznych, 6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych, 6 sprzedawców hurtowych, 1 producenta i 1 pierwszego dystrybutora.

Łącznie skontrolowano 104 partie leżaczków i przewijaków dla niemowląt. Ogółem zakwestionowano 21 partii produktów (co stanowi 20,2% wszystkich skontrolowanych). We wszystkich zakwestionowanych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu. W jednym przypadku ujawniono dodatkowo wadę konstrukcyjną mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali do badań laboratoryjnych 12 modeli leżaczków oraz 1 model przewijaka. W przypadku leżaczków, wszystkie próbki wykazały zgodność z wymaganiami w zakresie sprawdzanych parametrów. Z kolei badania przewijaka ujawniły wadę konstrukcyjną barierek.

W oznakowaniu stwierdzono następujące niezgodności: brak oznaczeń /ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie, niepełne zapisy w instrukcji użytkowania, instrukcja użytkowania/ostrzeżenia/oznaczenia na produkcie w języku obcym, bez polskiej wersji językowej, rozbieżne informacje w oznakowaniu produktu oraz w instrukcji użytkowania, brak dołączenia instrukcji użytkowania do produktu.