Aż 61,4% Polaków postanowiło w 2022 r. zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci. Fot. Depositphotos/paulmckinnon

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy SkipWish przez platformę analityczno-badawczą UCE Research dowiedzieliśmy się, że z powodu wysokiej inflacji i pogarszającej się sytuacji gospodarczej aż 61,4% Polaków postanowiło w 2022 r. zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci.

Niespełna 29% rodziców nie zamierzało oszczędzać, 7% ankietowanych nie potrafiło się określić, z kolei 2,8% badanych nie zamierzało dawać żadnych podarunków.

Z badania wynika, że 42,6 % respondentów zaoszczędziło przeznaczyło na podarunki mniejszą kwotę niż rok temu. Co trzeci poszukał prezentów z tańszych kategorii produktowych, a 26,8% zmniejszyło liczbę upominków. Dla niespełna 12% pytanych sposobem na ograniczenie wydatków było samodzielne przygotowanie prezentów, z kolei 8,5% rodziców wskazało na opcję podarowania używanych produktów.