Płaca minimalna znowu wzrośnie

Fot. Depositphotos.com

Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministry Rodziny, Pracy i Polityki. Wynika z niej, że od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców od 1 stycznia przyszłego roku wynosiłaby 30,20 zł.

Rządowa propozycja będzie teraz negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd, pracodawcy i związki zawodowe nie osiągną porozumienia w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas Rada Ministrów samodzielnie ustali tę wysokość – ma na to czas do 15 września 2024 r. Nie będzie mogła być ona niższa niż przedstawiona propozycja, czyli 4 626 zł, co oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6%.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w I kwartale tego roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4% w stosunku do I kwartału 2023 roku. Jednocześnie inflacja ukształtowała się w tym czasie na poziomie 2,8%, co wskazuje na szybki realny wzrost wynagrodzeń. W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5% w stosunku do I kw. 2023 roku. Realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2%.

Poprzedni artykuł PUDEŁKOTKI
Następny artykuł Targi B2B KIDO Fashion & Lifestyle przełożone
Zaufali nam: