W ubiegłym roku zabawki znalazły się wśród najczęściej zgłaszanych do systemu Rapex produktów. Fot. Anna Orleańska

Zabawki, samochody, motocykle i odzież to wyroby najczęściej zgłaszane w ubiegłym roku do Rapeksu – europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych – poinformowała unijna komisarz ds. konsumenckich Vera Jourova.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w 2017 r. unijny system wczesnego ostrzegania był wykorzystywany przez organy kontrolne krajów członkowskich UE znacznie częściej niż dotychczas – znalazło się w nim ponad 2 tys. ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych. Na ich podstawie podjęto prawie 4 tys. działań, głownie w postaci wycofania produktów z rynku.

Większość produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie pochodziła spoza UE, głównie z Chin. W 2017 r. liczba powiadomień dotyczących chińskich produktów wyniosła 1155 (53 %), tyle samo, co w roku poprzednim.

Europejski system wczesnego ostrzegania działa od 2003 r. System obejmuje obecnie 31 państw – UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.