KOPD rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku.

Komitet Ochrony Praw Dziecka organizuje XIX edycję konkursu Świat Przyjazny Dziecku, w którym wyróżni produkty i miejsca mające pozytywny wpływ na bezpieczny rozwój dzieci.

Środki finansowe pozyskane z opłaty konkursowej zostaną w pełni przeznaczone na działania statutowe KOPD obejmujące m.in.: bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, mediacje rodzinne, a także terapię psychologiczną dziecka i rodziny.

Chętni, mogą zgłaszać swoje produkty/miejsca/inicjatywy/portale do konkursu w terminie 23 lipca – 11 grudnia 2020, a opłatę konkursową w formie darowizny należy uiścić najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. Wszystkie informacje: regulamin, ankieta, zamieszczone są stronie poświęconej projektowi.

Partnerami XIX edycji konkursu zostali: Akon Marketing Partners, Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’ Time, Warszawskie Targi Książki, Procontent Communication, SMYK, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Branża Dziecięca jest jednym z patronów medialnych konkursu.

Uroczysta gala i ogłoszenie wyników XIX edycji konkursu zaplanowane zostały na przełomie maja i czerwca 2021 r.