W IV kwartale 2017 r. Inspekcja Handlowa sprawdziła odzież dziecięcą sprzedawaną w 60-ciu sklepach. Fot. BranzaDziecieca.pl

Inspekcja Handlowa w IV kwartale 2017 r. sprawdziła 330 partii ubrań dla dzieci. Kontrolerzy zakwestionowali ponad 38% odzieży, głównie ze względu na zbyt długie sznurki, które mogły zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.

Inspektorzy skontrolowali 71 przedsiębiorców z całej Polski, w tym 60 sklepów. Większość z nich wytypowali losowo, pozostałych – na podstawie wcześniejszych nieprawidłowości lub skarg.

Kontrolerzy wzięli pod lupę 330 partii różnego rodzaju ubrań dla dzieci. Zakwestionowali 126 partii (38,18%). W 79 ubraniach (23,94%) wykryli niezgodne z przepisami i niebezpieczne dla dzieci sznurki. Pozostałe nieprawidłowości to głównie błędy w oznakowaniu, np. brak nazwy i adresu producenta.

Większość przedsiębiorców dobrowolnie usunęła nieprawidłowości już podczas kontroli. UOKiK rozważa wszczęcie postępowań w przypadku 53 wadliwych produktów.