Mapa pokazująca, gdzie mieszka najwięcej dzieci wspartych programem 500+. Fot. Gfk

Z analizy przygotowanej przez instytut badawczy GfK wynika, że najwięcej osób, które skorzystają z programu 500+, będzie w dużych miastach, np. w Warszawie – 110 tys.

– Jednak patrząc na odsetek dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia, na programie zyskają przede wszystkim mniejsze miejscowości. Spośród 6,9 mln wszystkich dzieci z 500+ może skorzystać 55%. W dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców takich dzieci jest 39%, a powiatach mniejszych do 100 tys. – 58% – informuje Przemysław Dwojak z GfK. Koszt realizacji programu w tym roku to 17 mld zł.

Analitycy ARC Rynek i Opinia postanowili sprawdzić, na co przeznaczone zostaną świadczenia. 59% rodziców zadeklarowało, że wyda pieniądze na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Blisko 60% ankietowanych stwierdziło, że gotówka przyda się do sfinansowania wycieczek szkolnych, a 37% rodziców przyznało, że wyda pieniądze na kulturę: bilety do teatru czy kina i kupno książek.

Niemal co trzeci rodzic (29%) otrzymujący świadczenie przekaże część dziecku na kieszonkowe, a 23% ankietowanych kupi pociechom konsolę, komputer lub tablet. 19% deklaruje, że pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu sportowego i zabawek lub zaoszczędzi otrzymywane pieniądze. 8% ankietowanych stwierdziło, że za świadczenie kupi sprzęt RTV lub polisę ubezpieczeniową.