Fundacja Lego ogłosiła wart 143 mln dol. globalny program pozwalający pomóc dzieciom. To największa dotacja przekazana kiedykolwiek przez tę fundację.

Globalny program ma wspierać sfinansowanie pomysłów pozwalających na pokonanie barier utrudniających rozwój dzieci we wczesnych latach ich życia. Granty otrzymają autorzy innowacyjnych sposobów mierzenia się z największymi współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi potrzeb najmłodszych, takimi jak: dostęp do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki, zdrowe odżywianie, eliminacja toksycznego stresu, zmniejszenie przemocy w domach i społecznościach, ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska, wspieranie społecznego i emocjonalnego komfortu całej rodziny.

Dotacja o łącznej wartości 143 mln dol. zostanie podzielona między pięć zwycięskich organizacji na całym świecie. Będą to trzy granty po około 30 mln do. oraz dwa po około 15 mln dol. Ponadto dziesięć organizacji zakwalifikowanych do finału otrzyma po 1 mln dol. na: dopracowanie proponowanych przez siebie planów, rozpoczęcie budowy zespołów, zdobycie umiejętności, które pozwolą im z powodzeniem wdrożyć innowacje.

Wnioskodawcy muszą zarejestrować się do 7 kwietnia 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2022 r. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić wniosek na stronie poświęconej projektowi.